Những hình ảnh "mát ruột mà lành"

  Đang xem hay thì "gấu" nhà mình đến, thế là vội chuyển ngay sang mục... Thơ vui!

  Đang xem hay thì "gấu" nhà mình đến, thế là vội chuyển ngay sang mục... Thơ vui!

   

  Những hình ảnh "mát ruột mà lành" | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước


  Đang xem thì "gấu" vào phòng, tự nhiên "gấu" phán một câu xanh rờn:
  "Nhìn con này như cave mà cũng xem", thế là không xem hết được.

   

  Những hình ảnh "mát ruột mà lành" | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước


  Chị em ham "kiếm" luôn "chiếm" chọn tim của anh.

   

  Những hình ảnh "mát ruột mà lành" | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước


  Em thì thích vợ em đùi to, thằng cu nhà em lại chỉ thích thế này thôi các bác à!!!

   

  Những hình ảnh "mát ruột mà lành" | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước


  Có anh chàng nào không hài lòng khi mang cô con dâu tương lai thế này
  về cho bố mẹ không?

   

  Những hình ảnh "mát ruột mà lành" | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước


  Khi chị em đã nổi máu lên thì đừng có hỏi tại sao!!!

   

  Những hình ảnh "mát ruột mà lành" | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước


  Cố nhịn thêm 2 năm nữa thì tha hồ mà dong chơi bay nhảy với gấu rồi!!!