Liên Khúc Tình Nhạt Phai - Nửa Vầng Trăng ( Live ) - Đàm Vĩnh Hưng

    Liên khúc Tình Nhạt Phai - Nửa Vầng Trăng. Liên khúc nằm trong live show số phận của " Ông Hoàng Nhạc Việt " Mr. Đàm.

    Liên khúc Tình Nhạt Phai - Nửa Vầng Trăng. Liên khúc nằm trong live show số phận của " Ông Hoàng Nhạc Việt " Mr. Đàm.