Hiểu nhầm

Anh chàng nọ lại mắc phải tính hay run rẩy nói lắp

Đoán sai

- Tí: Vì sao cậu không rửa mặt?

Mùi

- Mi: này theo cậu khi người ta mặc áo long cừu

Gọi điện

- Tèo: Làm thế nào để biết số điện thọai của cái Lan bây giờ nhỉ?

Không có thời gian

- MR1: Cậu nói chuyện với ai ngòai cổng mà suốt cả 3 tiếng đồng hồ vậy?

Ở đâu?

Tí gọi Tèo, Tèo không nghe, tức quá. Tí quát: