Ba Năm Nghĩa Tình - Thái Triệu Luân

Ba Năm Nghĩa Tình - Thái Triệu Luân

Hãy cùng thưởng thức album vol.2 của Thái Triệu Luân mang tên Ba Năm Nghĩa Tình. Album gồm 9 bài hát đều do chính Thái Triệu Luân soạn lời (trừ bài Số Phận Bằng Không)