Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Lý Liên Kiệt -Jet Li - The Evil Cult 1993

Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Lý Liên Kiệt -Jet Li - The Evil Cult 1993

 Câu chuyện xoay quanh truyền thuyết về Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm là hai báu vật trong võ lâm, nếu ai nắm được cả hai thứ đó sẽ hiệu triệu được thiên hạ: Võ lâm chí tôn Bảo đao Đồ Long Hiệu lệnh thiên hạ Mạc cảm bất tòng Ỷ Thiên bất xuất Thùy dữ truy phong 

Đạo diễn: Wong Jing
Diễn viên: Lý Liên Kiệt (Jet Li), Chingmy Yau, Sammo Hung, Cheung Man