Thế nào là một bộ ngực đẹp?

Thế nào là một bộ ngực đẹp?

Công thức "90-60-90" được xem là lý tưởng, nhưng thực ra với chiều cao khiêm tốn của phụ nữ Việt, vòng một mà đến 90 cm lại là quá khổ.